Image
Top
Menu
10.1.2013

Kniha o Tišnově

Úspěšný vydavatelský počin s Art Periscope

Další úspěšný vydavatelský počin se podařilo zrealizovat ve spolupráci s uměleckou společností Art Periscope, s.r.o., se kterou spolupracujeme již řadu let a jejíž produkty jsou úzce spojeny s regionem Tišnovska. Na kalendáře a výstavy v uplynulém období jsme tentokrát navázali knihou Tišnov v obrazech a slovech autora Zdeňka Jílka. Na jejím vzniku se podíleli rovněž významní výtvarníci a fotografové, kteří v minulosti svoje díla prezentovali právě prostřednictvím Art Periscope a jejichž tvorba je inspirativním Tišnovskem ovlivněna.

Kniha také chronologicky mapuje a připomíná nejúspěšnější výstavy a akce Art Periscope pořádané pro širokou veřejnost v prostorách Jamborova domu v Tišnově i mimo něj za poslední 3 roky. Velmi cenná a osobitá jsou vyznání Tišnovu od jednotlivých výtvarníků a reprodukce jejich méně známých děl s námětem města a jedinečné krajiny okolo.

Kniha vyšla v omezeném nákladu před koncem roku 2012 a v současné době se pro velký zájem o tento netradiční počin plánuje její další vydání.